Nola kalkulatu ondare likidoa

Nola kalkulatu ekitatea

Ekitatea enpresen eta gizabanakoentzako finantza adierazle garrantzitsua da. Entitate baten aktiboen eta pasiboen arteko aldea adierazten du, hau da, betebehar guztiak ordaintzen utzi ondoren geratzen den zenbatekoa.

Ekitatearen elementuak

Ekitatea hainbat elementuez osatuta dago, hala nola:

 • Kapital soziala: bazkideek edo akziodunek inbertitutako balioa;
 • etekin metatuak: Enpresaren eragiketen emaitza positiboa;
 • Irabaziak erreserbak: berrasmak edo etorkizuneko banaketarako etekinen zatia;
 • Galerak metatutakoak: Enpresaren eragiketen emaitza negatiboa;
 • Beste emaitza oso integralak: Ekitatearen aldaketak ez dira konpainiaren eragiketen emaitza zuzena.

  likidoaren ondare kalkulua

  Ekitate garbiaren kalkulua nahiko erraza da. Erakundearen aktiboen pasiboak kendu besterik ez. Formula honako hau da:

  ekitatea = aktiboak – pasiboak

  aktiboek konpainiak dituen guztia adierazten du, hala nola dirua, higiezinak, izakinak, besteak beste. Pasiboak konpainiaren betebeharrak dira, hala nola maileguak, ordaintzeko ordainak, ordaintzeko soldatak, besteak beste.

  Adibide praktikoa

  Demagun enpresa batek 500.000 dolar dituela aktiboetan eta 200.000 dolar pasiboetan. Ekitatea kalkulatzeko, bakarrik kendu aktiboen pasiboak:

  ekitatea = r $ 500.000,00 – R $ 200.000,00 = R $ 300.000,00

  Beraz, enpresa honen ondarea 300.000,00 $ da.

  Ekitatearen garrantzia

  Ekitatea enpresa baten osasun finantza ebaluatzeko adierazle garrantzitsua da. Zenbat eta ondare handiagoa izan, orduan eta handiagoa izango da konpainiak bere betebeharrak omentzeko eta bere hazkundean inbertitzeko.

  Gainera, ekitate garbia beste finantza adierazleak kalkulatzeko ere erabiltzen da, esate baterako, ekitatearen (ROE) eta likidezia indizearen itzulera.

  Laburbilduz, ekitate garbia funtsezko elementua da enpresaren egoera ekonomikoa ulertzeko eta erabaki estrategikoak egiteko.

Scroll to Top